Förändringar av sjukpenning?

SVT kablar ut nyheten att regeringen vill försämra sjukpenningen. Redan oroas två  centerbloggare och kräver stopp för planerna. Vad är då sant? Att få en bättre grund att beräkna sjukpenning på  har utretts i många omgångar. Dagens sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är inte bra. Det finns ett antal fördelar med att istället använda en historisk grund för beräkningen av ersättningen vid sjukdom; sambandet mellan premier och förmåner stärks, tydligheten och rättssäkerheten ökar och arbetslinjen stärks. Det blir tydligare att det är arbete som kvalificerar människor till tryggheten att få ersättning om man inte längre (till följd av sjukdom) kan arbeta.  Den sjukpenning grundande inkomsten blir också minde ryckig för den som varvar korttidsanställningar, arbetslöshet, heltid och deltid.  Systemet blir också mer förutsebart eftersom Försäkringskassan kan upplysa försäkringstagarna om exakt hur stor ersättningen blir om man blir sjuk i morgon och hur stor ersättningen blir om man t.ex. blir arbetslös i morgon och sjukskriven om ett halvår. Men det finns också nackdelar. Det tar längre tid för dem med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden att få ett fullgott inkomstrelaterat skydd. Det kan delvis kompenseras av en miniminivå. Det var bakgrunden till att Centerpartiet och Alliansen 2006 gick till val på att införa historisk SGI. Det låter enkelt men är betydligt mer komplicerat. Nuvarande beräkningsgrund har funnits sen 1974. Det kan dessutom finnas skäl att ha en blocköverskridande överenskommelse för att undvika att beräkningsgrunden ska ändras var fjärde år. Det finns alltså inget färdigt regeringsförslag om att införa SGI. Nu görs en nyhet av att regeringen tänker försämra sjukpenningen. Två centerbloggare har oroats och kräver stopp för planerna. Intressant är att socialdemokraternas talesman i sjukförsäkringsfrågor Veronika Palm på sin blogg skriver att hon tycker att det vore bra med historisk SGI. Det har skett många stora förändringar av sjukförsäkringen sen 2006. Grunden till dessa är att Sverige 2006 hade världens friskaste befolkning med världens längsta sjukskrivningar. Vi är nu på god väg att nå sjuktal som är jämförbara med andra länder. Det finns all anledning att förklara och försvara de förändringar som gjorts. Det är viktigare än att diskutera en möjlig omläggning av beräkningsgrund av sjukpenning. En förändring som både Alliansen och sossarna tycker är principiellt vettig men där det krävs mycket tankearbete för att undvika en del av de negativa effekterna.