En klok opposition!

I Svenska Dagbladet publicerar de tre oppositionspartierna sin syn på sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.  De kommer med ett mycket klokt förslag nämligen att Försäkringskassa och Arbetsförmedling ska samordnas så att det blir en dörr in för den som behöver hjälp. Centerpartiet har drivit samma krav sedan 90 talet. Orsaken är att gruppen långtidsarbetslösa och gruppen långtidssjukskrivna har mycket gemensamt.  Under oppositionens tid vid makten var det mer regel än undantag att människor i behov av hjälp att komma tillbaka i arbete hamnade mellan stolarna. Så är det inte idag. Tydliga direktiv från regeringen gör att samarbetet mellan de två myndigheterna är betydligt bättre. Det förslag som oppositionen kommer med är sannolikt ett av många som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen kommer att få titta närmare på. Det intressanta med artikeln är inte det som står utan vad som inte står. På ingen punkt lovar oppositionen återställare av någon av alla de förändringar som regeringen gjort av sjukförsäkringen. Man är uppenbarligen rätt nöjd med de 18 reformer som gjorts. Med all säkerhet kommer man i valdebatten att lyfta exempel på människor som de menar kommit i kläm i omläggningen MEN man kommer inte att föreslå några ändringar. Ett klart och rätt intressant besked från en klok opposition.