Cancer och sjukskrivning

Jag skulle kunna jobba heltid med att bemöta alla påståenden kring de nya reglerna för sjukskrivning.  På DN debatt skriver ett antal av mina kollegor (läkare) om hur människor döende i cancer tvingas att arbeta och inte får vara sjukskrivna. Så här är det: Sjukskriven kan den bli som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.  Det är alltså inte så att en sjukdom i sig gör att man ska vara sjukskriven. De flesta som har en kronisk sjukdom arbetar. Efter sex månader sjukskrivning ska en prövning ske mot hela arbetsmarknaden. Det innebär att brevbäraren som förlorat båda benen, och alltså saknar arbetsförmåga som brevbärare, ska få sin arbetsförmåga prövad mot andra arbeten. Här finns en lång rad undantag.
  • Om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader
  • Om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader
  • Om man väntar på en operation som normalt möjliggör återgång i arbete
  • Om man har kommit tillbaka på deltid och det finns en plan för återgång på heltid
Rätt många får alltså gå sjukskrivna mer än sex månader. Efter tolv månader sjukskrivning kan man ansöka om att få förlängd sjukskrivning. Ersättningen är då inte 80% utan 75%. Även här finns några får undantag. Ett av dessa är om individen lider av svår cancer. Den tredje gränsen inträffar efter två och ett halvt års sjukskrivning. Även där finns undantaget att den som lider av svår cancer kan fortsätta vara sjukskriven. Jag har därför mycket svårt att förstå kollegornas påstående nämligen ”att i väntan på döden tvingas svårt cancersjuka människor ut på arbetsmarknaden”.