Omläggningen av sjukförsäkringen

Ingen hade trott att det skulle bli enkelt att få ordning på sjukförsäkringen.  Men det är mödan värt. 2006 var Sverige det land som hade världens friskaste befolkning men världens längsta sjukskrivningar. Inget annat land la lika mycket pengar per person på att betala ut sjukersättningar. Varje dag förtidspensionerades 140 varav tio var ungdomar. Det är bakgrunden till de förändringar som nu sker. Idag har kostnaderna minskat med 40%. För första gången på decennier får vi färre förtidspenionärer. Antalet sjukskrivna har halverats. När socialdemokraterna kräver att reformerna rivs upp gäller det att komma ihåg vad de vill återvända till.... Så upptäcktes det att Försäkringskassan tolkade den nya lagen så att människor som var döende i cancer skulle skickas till Arbetsförmedlingen. Det är bara att beklaga att lagen skrevs otydligt på en punkt så att tjänstemän på Försäkringskassan kunde tro att det var regeringens plan att cancer i slutstadiet skulle stå i  kö på arbetsförmedlingen. Nu ska det med raketfart korrigeras. I lagförslaget som presenterats idag sägs att efter 6 månaders sjukskrivning ska man se om det finns något arbete på arbetsmarknaden som hon kan utföra OM DET INTE ANSES OSKÄLIGT. Sen finns det en rad tydliga exempel på vad som kan anses oskäligt. Sen kommer då fackföreningsrörelsens A kassor och deklarerar att de som varit sjukskrivna mer än 2,5 år och som vid årsskiftet ska överföras till arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta något meningsfullt att göra minsann inte ska tro att de kommer att få någon ersättning från A kassorna. Det kommer att ta månader, minst! För a kassorna vet redan att de som varit sjukskrivna aldrig kommer att lyckas fylla i deras blanketter rätt och därför ska det icke bli någon ersättning. Nästa brandkårsutryckning från arbetsmarknadsminister Littorin som sammanbitet säger att om nu inte a kassorna kan få sina utbetalningar i tid kommer ett schablonbelopp att utbetalas från Försäkringskassan. Ingen ska bli utan. Det är bara att vänta på vad nästa angreppspunkt från lojala socialdemokrater ska bli. Mer lär komma. Det gäller bara att komma ihåg motfrågan. Hur många var det inte som drabbades av det gamla systemet. Det är dit sossarna vill backa.