Sensation i sjukskrivningsrapporteringen

I SvD läser jag om en långtidssjukskriven kvinna som faktiskt ser möjligheterna i att regeringen satsar 17 miljarder på att hjälpa långtidssjukskrivna att utifråns sina förutsättningar komma tillbaka till arbetsmarknaden.  Däremot hittar jag ingenstans någon som tycker det är intressant att berätta om bakgrunden till den stora omläggningen av sjukförsäkringen. Nämligen den att sjukförsäkringen under Göran Perssons tid tilläts svälla över alla breddar. Den fick bli lösningen på bristen på regionalpolitik. Strömsund har Sverigerekord i antalet sjukskrivna. Den fick också ersätta jobbpolitik. Ju fler arbetslösa på en ort desto fler sjukskrivna. Den vanligaste bakgrunden hos sjukskrivna 2006 var arbetslöshet. Medan Sverige hade ett ohälsotal på 45 var motsvarande siffra i Tyskland 10. Som mest var 300 000 svenskar sjukskrivna. Idag är det 100 000. Som mest förtidspensionerades 140 per dag. Idag är vi nere i 60 nya förtidspensionärer per dag. Sjukskrivningarna kostade 2006 31 miljarder, dyrast i hela EU. Nästa år beräknas de kosta 17 miljarder. Det viktigaste resultatet är inte att det blir pengar över i statens budget som kan användas till satsningar på sjukvård, skola etc utan att långt färre människor drabbas av att fastna i årslånga passiva sjukskrivningar.