Lönnbark och läkarutbildning

Gävleborgs landstingsdirektör kräver att Regeringen ska öka antalet platser på läkarutbildningen. Det är just precis vad regeringen gjort. Efter år av försummelse från socialdemokraternas sida har läkarutbildningen kraftigt byggts ut sedan 2006. Totalt kommer antalet platser att öka med 26%. Det är svårt att öka mer. Lätt att  fördubbla antalet platser på juristlinjen. Bara att använda en dubbelt så stor föreläsningssal. Läkarutbildning försiggår till stor del på sjukhus varför en ökning med 26% är en så stor utbyggnad som är möjlig. Den fråga landstinget Gävleborg själv styr över är utbidlning av specialistläkare. Det är fortfarande så att underläkare lämnar länet för att de ej får specialistutbildning. Kanske dags att sopa framför egen dörr?