Låsa in barn

I höstas avslutades att man vid ungdomshem som sorterar under Statens Institutionsstyrelse använt isolering av barn och ungdomar på ett otillåtet sätt. Regeringen svarade omedelbart med att kräva korten på bordet. Rapporten från SIS lämnades i tisdags. Det visar sig nu att man sannolikt mörkat och inte berättat allt. Är det på det viset, vilken dagen lär utvisa, är det självklart upprörande. Det är ett symtom på ett arv från de socialdemokratiska regeringarna nämligen tron att statliga myndigheter ej behöver ställas under tillsyn. När man skapade den nya Försäkringskassan struntade man i att skapa regler och strukturer för vem som skulle kontrollera att kassan gjorde rätt. Det är nu korrigerat. Likaså lät man Statens institutionsstyrelse stå helt utan bra tillsyn. Från och med årsskiftet gäller att Socialstyrelsen ska granska att SIS sköter sig. Det som nu inträffat nämligen att SIS sannolikt när man granskat sig själv "glömt" att ta med vissa detaljer ska inte behöva hända 2010.