Riksdagslistan i Stockholm

Aftonbladet spekulerar idag i hur riksdagslistan för Centerpartiet kommer att se ut. Enligt AB finns ett förslag om att listan ska toppas av Maud Olofsson följd av Andreas Carlgren. Därefter kommer enligt AB Fredrik Federley. Enligt AB ska förslaget baseras på att Maud är orolig över att förlora sitt mandat i Västerbotten. Märkliga spekulationer kan man tycka. Om AB:s källa har rätt innebär det med 2006 års valresultat att  Fredrik Federley fortfarande är riksdagsledamot med tanke på att han föregås av två statsråd. Om Centerpartiet, vilket AB spekulerar i, skulle göra ett dåligt val är mandaten i Stockholm stad sannolikt bland de första som ryker. En annan tolkning skulle därför kunna vara att Maud Olofsson är, liksom jag själv, så övertygad om att både Alliansen och Centerpartiet kommer att gå segrande ur valet 2010 så att hon vågar kandidera på ett av partiets osäkraste mandat.