Fritt vårdval leder inte till fler byten

Jag hör på Dagens Eko att man patientens fria vårdval inte leder till fler byten.  Det verkar tydligen förvåna journalisten. Mötte samma fråga på en hälsocentral för någon vecka sedan. Sjuksköterskan oroade sig över hur det nu skulle bli efter årsskiftet när patienterna fick rätt att byta hälsocentral hur ofta som helst. Meningen med vårdval Sverige där patienten ges en lagstadgad rätt att välja hälsocentral och att pengarna dessutom följer patientens val har aldrig varit att alla patienter ska byta stup i kvarten. Den stora skillnaden är att alla, doktor som städerska, ska veta att deras jobb hänger på att patienterna som under dagen besökt mottagningen är nöjda med alltifrån hur trevligt väntrummet var inrett till det bemötande och den service de fick av läkaren. Den vetskapen flyttar nämligen makten i primärvården från personal/tjänstemän/politiker till patienten. Någon ondgör sig över att patienterna inte får tillräcklig information om kvaliteten i vården för att kunna fatta kloka beslut.  Jag är inte ett dugg orolig. Jag är helt förvissad om att i stort sett alla patienter kan avgöra om de tyckte att konsultationen var bra eller inte. Sen ska självklart informationssystemen förbättras så att det för patienter går att söka och lätt förstå eventuella kvalitetsskillnader.