Kommuner och läkare

Äldreminister Maria Larsson har idag berättat om planerna på att ta bort förbudet för kommuner att anställa läkare. Kloka tankar tycker jag. Äldre med många sjukdomar får idag inte tillgång till bra sjukvård. Omvårdnaden är oftast kommunernas ansvar medan landstinget genom primärvården har ansvar för läkarinsatsen. Vården av en 93 åring som lider av njursvikt, högt blodtryck och diabetes är en kvalificerad medicinskt uppgift.  Patientgruppen jämförs ibland med förtidigt födda barn. Båda grupperna kräver ett helt annat omhändertagande än vanliga patienter. För tidigt födda barn vårdas på sammahållna enheter där läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor jobbar i ett nära samarbete. Multisjuka äldre vårdas i hemmet eller på särskilda boenden av sjuksköterskor och undersköterskor anställda av privata vårdföretag eller kommuner medan läkarna är anställda av landsting och har sin arbetsplats på en mottagning. Resultatet blir inte bra. Alldeles för ofta hörs berättelser om hur gamla under sitt sista år fått åka jojo mellan akutmottagning och särskilt boende. Maria Larsson lägger idag första pusselbiten i vad jag tror kommer att bli en mycket bättre vård av våra äldsta och sjukaste. De har också rätt att få vård i världsklass.