Sonen dog, mor nekas sjukpenning

I flera tidningar berättas den tragiska historien om Viktor som dött av cancer och hur hans mamma sen nekades sjukpenning utan fick beskedet att hon dagen efter sonens död skulle ha gått till Arbetsförmedlingen för att anmäla sig som arbetssökande. Enligt de gamla reglerna är det nämligen arbetsgivaren som betalar ut sjukpenning under de första två veckorna. Är man arbetslös ska man vara anmäld som arbetssökande annars inga pengar. Inga undantag finns från den gamla regeln. Det här är ännu ett exempel på hur de gamla sjukförsäkringsreglerna inte hjälpte de som var i behov av hjälp samtidigt som det skapade hundratusentals långtidssjukskrivna. Det finns ett förslag på hur just Viktors mammas situation skulle kunna lösas. Det levererades av Anna Hedborg i november och kan förhoppningsvis bli verklighet om ett år. Det handlar om en alla som har en nära anhörig som gått bort per automatik ska ha rätt till betald ledighet utan att det ska krävas läkarintyg och diagnos. Jag beskrev det på min blogg när förlaget las.  Lite dålig journalstik när man beskriver vad Viktors mamma råkat ut för som ett resultat av "det nya tuffare Sverige" och inte förklarar att det här är orsakat av gamla regler. Slarvigt också när man inte heller berättar att Alliansregeringen faktiskt tagit fram ett förslag på hur det ska lösas.