Lennart Levi och rehabiliteringen

Under mandatperioden har en rehabiliteringsgaranti för sjukskrivna införts. Pappa till garantin är Centerriksdagsmannen, professor emeritus Lennart Lewi. Hans gedigna och snabbfotade arbete var starkt bidragande till att budgetförhandlingarna hösten 2007 resulterade i en rehabiliteringsgaranti. Ytterligare ett regeringsbeslut som bär hans signatur är det nyligen inrättade rehabiliteringsrådet som ska bistå regeringen med kloka råd hur rehabiliteringen av sjukskrivna ska förbättras. När han nästa höst med ålders rätt, född 1932 och därmed riksdagens äldsta ledamot, är det efter att faktiskt ha gjort skillnad. Inte alla riksdagsledamöter gör det.