Sjukskrivning och självmord

I Uppdrag Granskning och i Aftonbladet beskrivs en mycket tragisk histora om en 61 årig kvinna som nekades sjukskrivning och därefter tog sitt liv. Varje självmord är en katastrof. När det händer måste alla inblandade myndigheter som sjukvård, socialtjänst och i det här fallet Försäkringskassa ställa sig frågan om något i handläggningen skulle ha kunnat förhindra självmordet. Varje år tar mer än 1000 personer livet av sig i Sverige. De flesta har en underliggande psykisk sjukdom som exempelvis depression. Därtill ibland någon händelse som är direkt utlösande. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste diagnoserna bland sjukskrivna. Sannolikt, även om det vad jag vet inte finns någon statistik är självmord mer vanligt förekommande bland människor aktuella på Försäkringskassan än i befolkningen i stort. Jag utgår ifrån att Försäkringskassan noga analyserar om något i deras handläggning kunde gjorts på ett annat sätt. Att däremot som Uppdrag Granskning och Aftonbladet gör ta självmordet som intäkt för att kräva en ändring av sjukskrivningsreglerna är inte vettigt. Att någon nekas sjukpenning är nämligen inte nytt. 2006 var de drygt 6000 som inte fick sjukpenning trots läkarintyg. 2010 var det drygt 10 000. Vad jag vet finns inga uppgifter om hur många av de 6000 som tog livet av sig och ej heller hur många av de 10 000. Det vi däremot vet är de långa passiva sjukskrivningarna har minskat. Vi vet inte heller hur många som drabbats av långa passiva sjukskrivningar som tog livet av sig. Min slutsats av den tragiska berättelsen är det behövs mer kunskap om hur vi förebygger självmord. Uppdrag Gransknings och Aftonbladets snabba slutsats att om bara människor inte får sin sjukpenning indragen så undviks självmord är kanske något för snabbt dragen.