Sorgsen historia

Jag har den sista veckan haft mailkontakt med en nybliven farfar. Glädjen över barnbarnet har grumlats över att barnets mor fick ett hjärtstillestånd under förlossningen och nu vårdas i respirator.  Vad jag förstår är hon hjärndöd. Som om det inte var nog drabbas nu familjen av det byråkratiska Sverige. För det första är föräldrarna inte gifta. De hade heller inte fått information om att man kunde bekräfta faderskap redan innan barnet var fött. Barnet har nu i juridisk mening en hjärndöd mor och ingen far. Faderskapet måste bekräftas genom blodprov vilket tar tid.  Eftersom pappa inte är pappa juridiskt sett har han inte rätt till föräldrapenning. Jag har berättat för farfar att regeringen sedan årsskiftet infört en ny förmån. Om en ensamstående mamma blir svårt sjuk under barnets första levnadsår kan någon annan få ta över föräldrapenningen.  Eftersom mamman rent juridiskt är ensamstående och dessutom svårt sjuk skulle den nya regeln kunna tillämpas. Efter ett antal telefonsamtal och timslånga telefonköer fick farfar tag på en tjänsteman som kände till de nya reglerna. Ett antal tjänstemän hade dessförinnan inte haft en aning om de nya reglerna. Problemet med ensamstående mammor som blir svårt sjuka under barnets första levnadsår har varit känt under många år. De har tidigare varit hänvisade till socialtjänsten för att få någon som kunde ta hand om barnet men kan nu låta mormor eller som i det här fallet pappa ta hand om barnet med föräldrapenning. Men tydligen räcker det inte med att införa nya regler när inte Försäkringskassan vet vad som gäller.