Världens bästa pensionssystem

I den aktuella debatten om svenska pensioner kan det vara klokt att göra en internationell utblick. I en internationell stude Melbourne Mercer Global Pension Index har världens pensionssystem utvärderats. De olika systemen utvärderas enligt tre kriterier; tillräcklighet, hållbarhet och integritet. I integritetsavsnittet belyses aspekter som information, styrning och riskskydd. På första plats och andra plats finns de holländska och australiska pensionssystemen. Det svenska pensionssystemet hamnar på tredje plats. I avsnittet hållbarhet hamnar det svenska pensionssystemet på första plats. Rekommendationerna i rapporten är att Sverige bör höja pensionsåldern och förbättra informationen. Bakom studien står The Melbourne Centre for Financial Studies och konsultföretaget Mercer. Årets studie är den första men det planeras årliga uppföljningar. Intressant läsning och förhoppningsvis ett litet bidrag till debatten om det svenska pensionssystemet som för övrigt vänsterpartiet och miljöpartiet tycker vi ska bygga om från grunden........