Sänk skatten med lånade pengar!

Det påstående som vänsterpartierna lägger in i snart sett varje mening är att skatten sänks med lånade pengar. Spelar ingen roll vilken fråga som ställs så finns det med, om än som en krystad bisats. De som använder argumentet kan indelas i två gruppen. Den ena gruppen är korkad och den andra gruppen utgår från att de flesta som lyssnar är korkade. Keynes bidrag till världen är att han föreslog att stater skulle mildra konjunktursvängningar genom att bromsa i högkonjunktur och gasa i lågkonjunktur. Det sker bland annat genom att statsbudgeten ska gå med överskott i högkonjunktur och med underskott i lågkonjunktur. Det är exakt vad Alliansregeringen gjort. 2007 och 2008 gick staten med mycket stora överskott - sparade pengar och 2009 gick staten med underskott - lånade pengar. I en lågkonjunktur ska staten stimulera ekonomin vilket sker genom stora överföringar till kommuner och landsting (17 miljarder för att vara exakt) stora satsningar på infrastruktur och genom att sänka skatten. Det senare har Allinasregeringen gjort med besked. En undersköterska som tjänar 19 000 kronor per månad har fått en tusenlapp mer i plånboken. När ledande socialdemokrater hävdar att man i den djupaste lågkonjunktur som Sverige skådat sedan 1939 inte ska låna pengar och att det är förkastligt att sänka skatten för att stimulera ekonomin så kan man inte komma till annan slutsats än att de antingen är korkade eller utgår från att stora delar av väljarkåren är korkade. Att undervärdera väljarkåren kan bli väldigt dyrt....