Vänsterpartierna och SAAB

Rätt kul kan man tycka. Den "samlade vänsteroppositionen" har under SAAB resans gång tyckt att: 1 Staten borde köpa SAAB (Sahlin nov 2009) 2 KU anmält Maud Olofsson för att det kunde bli för dyrt för skattebetalarna (Morgan J mars 2009) 3 Så fort SAAB resan tagit en ny vändning sagt att regeringen var för långsam och för passiv. 4 KU anmält Maud Olofsson för att inte de 28 miljarder som anslagits har använts. Bara ynka 4   miljarder har hittills gått åt!!!! Skäms Maud! Den fråga som vän av ordning ställer sig är hur mycket hade skattebetalarna fått betala till GM om näringsministern hetat Peter Eriksson och finansminstern varit Lars Ohly och hade då SAAB överhuvudtaget funnits kvar idag. Kanske klokast att se till att bockarna inte behöver bli trädgårdsmästare....