Patientsäkerhet

Just nu håller Göran Hägglund presskonferens om ett av de viktigaste lagförslagen som Alliansregeringen presenterat under mandatperioden. Det handlar om patientsäkerhet och baseras på Patientsäkerhetsutredningen. Varje år dör 3000 människor på grund av misstag i vården. Den gamla strategin för att minska antalet var att hitta de sjuksköterskor och läkare som gjort fel och straffa dessa.  Den strategin ledde helt fel.  Andra riskbranscher som ex vis flyget insåg tidigt att man skulle göra tvärtom.  Inse att så länge människor arbetar i riskbranscher så sker misstag. Det gäller att uppmärksamma misstagen och ändra systemen så att ett misstag inte får svåra följder.  Läkare gör felaktiga läkemedelsordinationer. Det har jag gjort många gånger. Det gäller då att ha säkerhetssystem som gör att misstaget uppmärksammas innan barnet fått i sig fel medicin eller fel dos. Förslaget som sjukvårdsministern nu presenteras innebär att det nya synsättet får full genomslag i lagstiftningen.  Det innebär bland annat att de disciplinära åtgärderna erinran och varning försvinner.  När ett misstag har begåtts ska ingen straffas för det. Däremot ska man dra nytta av det som skett genom att ändra rutiner och riktlinjer för att inte misstaget ska upprepas. Ibland upptäcks vid utredningen att någon av de inblandade individerna på grund av missbruk,  bristande omdöme eller otillräckliga kunskaper innebär en risk för patientern.  Då ska man kunna besluta om att sjuksköterskan eller läkaren får en prövotid på tre år. Under den tiden ska personen stå under uppsikt, förbättra sin kunskap eller behandla sitt missbruk. Fungerar det inte ska legitimationen återkallas. Det intressanta är att Ekoredaktionen helt misstolkar lagrådsremissen. Deras rubrik är " Slarv i vården ska straffas hårdare". Tvärtom skulle man kunna säga. Inte längre straff utan åtgärder motiverade av hänsyn till patientsäkerhet.