Den sjuka sjukvården

Vårdföretagarna ha från SCB hämtat statistik om sjukfrånvaron i sjukvården.  Varför är sjuktalen i offentlig sjukvård så mycket högre än i privat sjukvård? Varför är 18% av de sjukvårdsanställda i Jämtland sjukskrivna medan det på Gotland bara är 11%? Lärarförbundet hävdade ifjol att friskolorna snart skulle få mycket höga sjuktal eftersom man pressade lärarna så hårt. En närmare granskning visade att det var tvärtom. Kanske dags för de offentliga arbetsgivarna inom välfärdssektorn att fråga sig varför personalen  i de de privata alternativen är mer nöjda, har bättre betalt och dessutom håller sig friskare.