Gravid och full

Det rapporteras om en gravid kvinna som berusad födde sitt barn. Lämnade sen barnet på BB. Barnet befinner sig idag i ett familjehem. Att tvångsvårda en missbrukare kräver ett livshotande missbruk. Regeringen har tagit fram  ett förslag att när det handlar om en gravid kvinna ska man inte bara ta hänsyn till hennes liv utan även till barnets. Det ska mao bli lättare att besluta om tvångsvård av den som är gravid. Jag hoppas regeringen hinner lägga propositionen under våren.