Jag såg stupstocken!

På en ledig stund besökte jag Arbetsförmedlingen i Gävle för att på nära håll få se vad socialdemokraterna kallat stupstocken. Sverige har numera, i likhet med alla andra länder, en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det går inte längre att som på sossarnas tid vara sjukskriven år ut och år in. Alla ska ha rätt till hjälp att komma tillbaka. Den som lider av en livshotande sjukdom kan fortsatt vara sjukskriven obegränsad tid. Den som har en bestående nedsättning av arbetsförmågan kan bli förtidspensionär (sjukersättning). Övriga ska få hjälp att komma tillbaka till arbete. De som varit sjukskrivna i 2,5 år överförs från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet fördes 15 000 långtidssjukskrivna över. I Gävle var det 150 stycken. Socialdemokraterna beskrev det som att det införts en stupstock i Försäkringskassan.  Man ser framför sig hur 1000 tals sjukskrivna släpas till sin avrättning. Inte undra på att många långtidsssjukskrivna var livrädda. På Arbetsförmedlingen i Gävle blir bilden en helt annan. Många har fått hjälp till utbildning och praktikplatser. Flera solskenshistorier finns att berätta. Människor som säger att "äntligen är det någon som bryr sig om mig". "Jag har varit sjukskriven i fem år och inte fått någon hjälp alls". En preliminär bedömning är att en tredjedel kommer att kunna återgå till reguljär arbetsmarknad, en tredjedel med någon form av stöd.  Mycket talar för att 17 miljarderssatsningen på att få långtidssjukskrivna att komma tillbaka kommer att bli allt annat än en stupstock.