Madame LOV i Ljusdal

Jag besökte i går Ljusdal för att på plats få se hur Lagen om Valfrihet nu blir verklighet. I Gävleborg är Ljusdals kommun det främsta exemplet på en kommun som tagit det nya redskapet, LOV, för att förändra äldreomsorgen. Den som stenhårt drivit igenom besluten som fått Ljusdal att bli ett föredöme är Helena Brink ( c ), ordförande i omsorgsnämnden. Hon är Gävleborgs Madame LOV. Besluten är fattade. Valfrihet ska gälla i hemtjänsten. I lördags var det inf ormationsträff för företag som vill etablera sig.  Flera driftiga kvinnor med lång erfarenhet av äldreomsorg tänker ta steget att bli egna företagare. Vinnare kommer att bli de äldre i Ljusdals kommun som nu kommer att en äldreomsorg med högre kvalitet. Utvärderingar visar att när valfrihetssystem inte bara leder till att makten går från politiker och tjänstemän till de äldre och deras anhöriga. Det leder till högre kvalitet OCH att kommunen får kontroll på kostnadsutvecklingen. Det är roligt att ha varit med från det att direktivet skrevs till utredningen som fick i uppdrag att bygga Lagen Om Valfrihet till att nu se hur driftiga Centerpolitiker som Madame LOV använder verktyget för att ge de äldre makten. Ljusdal är ett exempel värt att följa. Inte minst för att det är en glesbygdskommun med långa avstånd. Man kommer att visa hur LOV är särskilt bra att använda sig av just i glesbygdskommuner.