Siffror siffror siffror

En av de viktigaste valfrågorna kommer att bli om regeringen lyckats eller misslyckats med att minska utanförskapet. Att ohälsotalet minskat kan inte ens socialdemokraterna förneka. 200 000 sjukskrivna 2006 och 100 000 sjukskrivna idag. Antalet förtidspensionärer minskar för första gången på mer än 30 år. Däremot kommer angreppen från vänster över att regeringen misslyckats med att minska arbetslösheten. Knepet man använder sig då är att jämföra dagssiffror med hur det så ut precis innan Sverige och världen drabbades av den värsta lågkonjunkturen sedan 30 talet. Sen hoppas man att ingen kommer ihåg att att vi haft finanskris och lågkonjunktur. När man jämför hösten 2008 med hösten 2009 vore det en sensation om arbetslösheten hade gjort något annat än att öka. Intressantare är väl att jämföra hur det såg ut 2006 med hur det ser ut idag. Öppet arbetslösa ( enligt det mått SCB tidigare använt), de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och de som heltidsstuderar  och söker arbete har ökat med mer än 120 000 personer januari 2010 jämfört januari 2006.