Förbjudet neka gamla rätten att bestämma

Idag skriver Maud Olofsson och Kenneth Johansson kloka ord på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Allt fler kommuner väljer att med stöd av Lagen om Valfrihetssystem, LOV, föra makten över hemtjänst och särskilda boenden till de äldre och deras anhöriga. Tyvärr finns det kommuner som av ideologiska skäl vägrar ge makten till de som berörs. I Gävleborg är det Ockelbos kommunalråd som varit tydligast men även i Hudiksvall, Hofors och Sandviken är motståndet kompakt. I dessa kommuner tycks det vara viktigare att besluten fattas i de kommunala sammanträdesrummen än av kloka ansvarstagande medborgare. Maud och Kenneth föreslår nu att under nästa mandatperiod ska kommunerna inte längre kunna vägra. De gamla ska ha makten, punkt slut.