Ett barn dör

I media har berättats om ett föräldrapar som mist ett älskat barn. Modern förväntades dagen efter att sonen dött ha anmält sig som arbetssökande vilket hon förståss inte gjorde. Därmed nekas hon möjligheten att vara sjukskriven. Föräldrarna har drabbats av det värsta en människa kan utsättas för och då fungerar inte det sociala skyddsnätet. Socialdemokrater och inte minst miljöpartister har lokalt försökt hävda att det här beror på den ondskefulla moderatledda regeringen (så kallar alltid vänsterpartister Alliansregeringen) vill föräldrar, som förlorat sitt barn, illa. Vad är då sant? Jo, en av de förändringar som Alliansregeringen ville göra av sjukförsäkringen var att komma bort från att alla livskriser skulle betraktas som sjukdom. De gamla sossereglerna krävde nämligen att om en närstående ( make, föräldrar, syskon eller barn) dog, krävdes att den sörjande gick till sin läkare och fick sorgen diagnostiserad som "reaktiv depression". Därmed kunde den sörjande bli sjuksskriven. Vad som drabbat den mamma som nu beskrivs i media är att hon, utan arbete, måste registrera sig som arbetslös (hos Arbetsförmedlingen) för att få rätt att gå till doktor och få diagnosen reaktiv depression och därmed stanna hem under den akuta sorgen.  Konsekvensen av gamla sosseregler mao. Alliansregeringen gav Anna Hedborg i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Hon har föreslagit att alla som drabbas av sorg, föräldrar, syskon, make eller barn, per automatik ska ha rätt till två veckors ledighet med ersättning från Försäkringskassan utan att ha träffat läkare som diagnostiserar en reaktiv depression eller att ha gått till Arbetsförmedlingen för att registrera sig som arbetssökande. Förslaget ska nu ut på remiss för att sen bli proposition och sen verklighet. Någon har sagt att två veckor är lite för den som förlorat ett barn. För den som förlorar sitt barn är sorgen livslång. Däremot är det tveksamt om det blir bättre av att stanna hemma. Arbetskamrater och chef vill oftast inget hellre än att bära den sörjandes börda. Det är sen lång tid väl känt att när barn drabbas av sorg är det viktigaste att snabbt komma tillbaka till dagis och skola. Där kan sorgen berarbetas bäst. Rutiner är så viktiga när allt annat sviktar. Alliansen kommer att göra lag av Anna Hedborgs förslag. Därom råder inga tvivel. Frågan är om vänsterpartierna ens kan komma överens om det...