Det nyfödda barnets rätt

Att barn som läggs in på sjukhus har rätt att ha sina föräldrar med har varit en självklarhet sen 70 talet. Självklart för alla barn utom för de nyfödda som behöver vård på en nyföddhetsavdelning. Där har det till bara några år sedan varit regel att föräldrarna visserligen får vistas hos sitt barn så mycket de vill men ej bo med barnet. Märkligt eftersom de nyfödda kanske är de barn som allra mest behöver närhet till pappa och mamma dygnet runt med tanke på den viktiga anknytningsprocessen. Ett antal nyföddhetsavdelningar har nu byggts om för att möjliggöra samvård. Det har då visat sig att antalet infektioner minskar, barnets stresspåslag minskar etc. Hud mot hud vård eller kängurumetoden är överlägsen de mest moderna kuvöser. Jag besökte idag tillsammans med landstingsrådet Hannah Karin Linck ( c ) nyföddhetsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och senare också motsvarande avdelning på Gävle sjukhus. Vi var båda överens om att även Gävleborgs nyfödda måste ha rätt till sina föräldrar, om möjligt dygnet runt.