Fd kommunister tar kommandot i utrikespolitiken

Igår röstade riksdagen för att massmorden som skedde i Turkiet 1915 skulle betecknas som folkmord. Beslutet har fått omedelbara konsekvenser.  Det pågår en viktig försoningsprocess mellan Armenien och Turkiet. Det är mycket viktigt för Armenien eftersom landets beroende av Ryssland då minskar. Tokiga nationalister både i Armenien och Turkiet försöker stoppa processen. De har nu fått vatten på sin kvarn. Dessutom försämras relationerna mellan Sverige och Turkiet. Turkiet är i Mellanöstern ett av de viktigaste länderna som spelar en positiv roll i att dämpa konflikterna. Det finns en klok tanke i Regeringsformens tionde kapitel där det klart framgår att utrikespolitiken hanteras av regeringen. Gårdagens omröstning är ett tydligt exempel på det. Omröstningen visar att socialdemokraterna lägger sig platta för Vänsterpartiet, med sina rötter i kommunismen, även i utrikespolitiken. De gamla ansvarsfulla socialdemokraterna som tidigare alltid hållit avstånd till kommunisterna, inte minst i säkerhetspolitiska frågor, låter sig nu helt domineras av den fd kommunisten Lars Ohly. Sten Andersson och Olof Palme måste vända sig i sina respektive gravar.