Alla dessa reformer

Min bloggande kollega Mattias Lundbäck, pol sak hos Christina Husmark Persson, har listat alla reformer av sjukförsäkringssystemets om regeringen gjort sedan hösten 2006. Sjukförsäkringen kommer med all sannolikhet att bli en stor valfråga.  Hur det ser ut hösten 2010 kan jämföras med hösten 2006. Vi hade då världens friskaste befolkning med världens längsta sjukskrivningar. 140 nya förtidspensionärer per dag varav 10 var ungdomar. Socialdemokraterna vill inte diskutera hur det var då. Till sin hjälp tar man fackföreningsrörelsen. Nu senast fackförbundet ST som gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar med resulatet att det var bättre förr.  Att fackförbundet ST fråga sina medlemmar på Arbetsförmedlingen om hur de lyckas hjälpa människor tillbaka till arbete är lika logiskt som om Metall skulle fråga sina medlemmar på SAAB om det verkligen är bra kvalitet på de bilar de tillverkar. Tänk om fackföreningsrörelsen kunde frigöra sig från det partipolitiska kopplet. Tänka på medlemmarnas bästa istället för att agera socialdemokratisk megafon.