Kvotering eller RUT

Mona Sahlins lördagsintervju uppmärksammades för att hon, för vilken gång i ordningen vet jag inte, lovade att omedelbart införa kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna. Det nya arbetarpartiet Moderaterna  har dessvärre förfäktat samma uppfattning. Få kvinnor i bolagsstyrelserna, framförallt de kommuanal bolagsstyrelserna, löses inte genom kvotering. Det är ett symtom på att kvinnor har sämre villkor än män. Många andra länder har nått betydligt längre i sin jämställdhet, mätt som antal kvinnor på ledande positioner inom näringslivet. En viktig förklaring är att kvinnor tar ett betydligt större ansvar för hemmet än vad män gör. I andra länder, där beskattningen på arbete är lägre, har det varit möjligt att köpa de hushållstjänster som svenska män av tradition gift sig till.  För i Sverige har köp av hemservice varit förebehållet de rika. Avdraget för hushållsnära tjänster kommer på ett avgörande sätt att förändra villkoren för hårt arbetande småbarnsföräldrar och då framförallt kvinnor. Det kommer att möjliggöra kombination av yrkeskarriär och familjeliv även för kvinnor och därför starkt bidra till att vi får fler kvinnor i ledande ställning inom näringslivet. Avdraget för hushållsnära tjänster, som leder till ökad jämställdhet,  vill vänsterpartierna avskaffa. Istället nöjer man sig med en Potemkin kuliss iform av att i styrelserummen kvotera in kvinnor. Sen att det i ledningsgrupper och på alla chefsnivåer därunder är ojämlikt bryr man sig inte om.