31 åringen i respirator

En förtvivlad 31 årig kvinnas brev till Socialstyrelsen har gjort att frågan om liv och död i sjukvården åter kommit på tapeten. Hon vårdas sen barndomen i respirator på grund av en svår neurologisk sjukdom. Vill nu att hennes respirator ska stängas av. För att inte få svår ångest på grund av syrebrist under sina sista minuter i livet vill hon få sova. Jag tycker att hon ska få sin vilja igenom. Ingen människa kan tvingas till någon form av sjukvård om inte vederbörande är svårt psykiskt sjuk och vårdas i psykiatriskt tvångsvård. När man följer hennes beslut och stänger av respiratorn kommer hon att drabbas av svåra symtom på grund av syrebrist under några minuter innan hon dör. Hon ska då ha rätt till symtomlindrande behandling för att slippa dessa symtom. Det är inte aktiv dödshjälp och heller inte ett läkarassisterat självmord utan den enskildes rätt att avstå från behandling. Aktiv dödshjälp hade det varit om hon ex vis begärt att få en giftspruta för att hennes hjärta skulle sluta slå.  Det kan ibland, framförallt av andra än läkare, framstå som hårklyveri.  Det må vara hårklyveri men är som jag ser det en principiellt oerhört viktig gräns att hålla klar. Det är bra att Socialstyrelsen får pröva frågan så att inget juridiskt tvivel finns om att läkarna på Danderyds sjukhus handlar korrekt när de stänger av respiratorn.