Lars Olov är död

Som framgår av flera tidningar har Lars-Olov Hammergård tagit sitt liv. Han var svårt sjuk i ALS och hade på ett tidigt stadium gjort klart att han inte ville tillbringa sina sista dagar i respirator på en institution. Jag besökte honom i november tillsammans med landstingsrådet Hannah Karin Linck.  Vi blev inte eniga om aktiv dödshjälp men väl om hur viktigt det är att människan ska ha rätt til god vård även i livets slutskede. Flera förändringar är på gång både av regler och av hur det ska bli en jämn och hög kvalitet av vården i livets slutskede. Lars-Olov bidrog genom sina aktiva ställningstaganden till den utvecklingen.