Psykisk ohälsa hos barn

Den psykiska ohälsan hos svenska ungdomar har troligen försämrats. Däremot har de mätningar som gjorts inte varit heltäckande.  En av de tidiga beslut som alliansregeringen fattade var därför att göra nationella mätningar för att kunna förbättra den psykiska hälsan. Det finns mycket klokskap bakom talesättet "if you cant measure it, you can´t improve it". Folkhälsoinstitutet har nu publicerat den första rapporten. Elever i åk 6 och åk 9 har fått svara på en enkätundersökning. Svarfrekvensen är hög och resultatet mycket intressant. Jag har bara hunnit titta på resultaten från Gävleborg men redan där finns flera viktiga upptäckter. Varför mår 15 åringarna i Bollnäs så mycket bättre än 15 åringarna i Ovanåker? Varför lyckas Sandviken få sina 15 åringar att dricka så mycket mindre alkohol än vad man gör i Ljusdal? Varför röker så många fler ungdomar i Nordanstig än vad ungdomarna i Söderhamn gör. Det här är ett suveränt resultat av en klok och genomtänkt folkhälsopolitik. Nu finns redskapet för kommuner att kunna lära av andra som lyckats bättre.