Spädbarnsmisshandel

Jag fick idag möjligheten att i Radio Gävleborg utveckla vad jag tycker man ska göra för att minska förekomsten av spädbarnsmisshandel