Oppositionen och inseminationen

I går debatterade riksdagen hälso- och sjukvård. En rätt sorglustig historia kan tyckas för den som följde debatten eller läser protokollet. Alliansens företrädare beskrev alla de stora förändringar som skett under mandatperioden. Från oppositionens fanns drygt hundra reservationer MEN man valde i debatten att diskutera den fråga där man var överens nämligen rätten för en ensamstående kvinna att bli gravid genom insemination!!!!! Vilken värld lever socialdemokrater, vänster- och miljöpartister i. Jag pratar sjukvård med människor, dagarna i ända känns det ibland som. Många synpunkter får jag på vad som är bra, vad som blivit bättre och vad som fortfarande inte är bra. Jag kan inte minnas att jag på mycket länge träffat någon som sagt att det största problemet i svensk sjukvård är att ensamstående kvinnor ej får bli gravida genom insemination utan måste åka till Danmark eller Finland. Men så är det tydligen i de kretsar där oppositionen rör sig. Ropen skalla ,  insemination åt alla!! Under de år oppositionen hade makten var det ingen viktig fråga. Så här skrev den dåvarande regeringen ”När samhället medverkar till att skapa liv ställs alldeles särskilt stora krav på reflektion och eftertanke. Saken kan komma att uppfattas som en alltför stark instrumentalisering av mänskligt liv och en alltför långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomligheter. En utgångspunkt för övervägandena bör vara att ett barn som kommit till med hjälp av assisterad befruktning skall ha två föräldrar och att barnet skall ha fötts av en av föräldrarna.”   Tydligen har Mona Sahlin ändrat sig även i den här frågan efter att hon blev oppositionspolitiker. Jag och Centerpartiet tycker att ensamstående kvinnor ska ha rätt att bli inseminierade. Om ensamstående har rätt att adoptera och lesbiska par kan bli inseminerade är det rimligt att ändra lagen även på den här punkten. Därför har vi satt igång ett arbete som sannolikt kommer att leda till en lagändring. Skönt att tillhöra det lag som har tankar och visioner om utvecklingen i svensk sjukvård som sträcker sig längre än att möjliggöra för ensamstående att bli inseminerade.