Vänsterpolitik fel för fattiga

Det är missledande att bara prata om den relativa fattigdomen. Det finns nämligen två sätt att mäta vilken ekonomisk standard olika familjer har. Man kan antingen mäta relativ fattigdom eller också absolut fattigdom. Båda siffrorna behövs för att man ska få en sann bild.  Hur många som lever i relativ fattigdom får man fram genom att räkna ut hur många som varje år har mindre än 60% av medelsvenssons inkomst. Det är ett bra mått för att se hur klyftorna i ett samhälle förändras. Nackdelen med måttet är att om ekonomin utvecklas bra, som den gjorde i Sverige fram till hösten 2008, och många får högre löner så ökar den relativa fattigdomen medan om det blir fullständig kris i ekonomin som i Grekland ser det ut som den relativa fattigdomen minskar!!  Därför måste man också titta på den absoluta fattigdomen dvs se hur det faktiskt ser ut i plånboken för människor som lever med små marginaler. Man handlar ju inte mjölk till barnen för procent utan för kronor och ören.  I Sverige har den relativa fattigdomen ökat sedan 2000 (alltså även under de år då Vänsterpartiet hade makt och inflytande) medan den absoluta fattigdomen har minskat. De fattiga ensamstående har alltså fått mer i plånboken men de som har jobb har fått ännu mer.  Jag tror att om man frågar en ensamstående mamma med barn så tycker hon att det är viktigare att hon får mer pengar i plånboken (den absoluta fattigdomen minskar) än att de som har jobb får låga lönelyft och blir arbetslösa (den relativa fattigdomen minskar).  Det viktigaste orsaken till att ensamstående föräldrar har dålig ekonomi är att de är arbetslösa, saknar möjlighet att försörja sig själv och sitt barn. Det finns många internationella undersökningar som visar att det viktigaste för att få människor i arbete är att skatten ska vara låg.  Sverige utmärkte sig förr genom att ha världens högsta skatter för låginkomsttagare. Så är det inte längre.  Vänsterpartiet vill ha jättelika skattehöjningar för de som arbetar. Effekten kommer att bli fler arbetslösa. Det gynnar definitivt inte ensamstående föräldrar.  Sen handlar det om bra villkor för småföretag så att de blir framgångsrika och kan anställa. Gynnar också ensamstående föräldrar.  Avdraget för hushållsnära tjänster har gjort att tusentals, inte sällan ensamstående mammor, har fått jobb eller att deras svarta jobb blivit vita. Det vill vänsterpartiet sätta stopp för. Vem drabbas? Jo de ensamstående mammorna.  Det viktiga för ensamstående mammor är att de får jobb och kan försörja sig och sitt barn. Vänsterpartiets politik leder inte till att fler jobb utan färre.