Ofinansierat!

Liksom Cato den äldre avslutade alla anföranden i den romerska senaten med att han förövrigt ansåg att Karthago borde förstöras har socialdemokratiska politiker nu lärt sig att man oavsett fråga ska säga att man tar avstånd från den moderatledda regeringens ofinansierade skattesänkningar. Det man menar är att staten har ett underskott i sin budget och att man då inte borde sänka skatten. Låtsas då som att Keynes inte funnits och bortser från att alla finansministrar från Wigforss till Borg har underfinansierat sina budgetar i lågkonjunktur och använt pengarna till att stimulera ekonomin genom satsningar på infrastruktur, byggande och att stimulera ekonomin genom skattesänkningar. Dessutom kanske någon borde göra, som min granne föreslog, säga nej till ofinansierade skattehöjningar. Undersköterskan som nu fått en extra månadslön per år kanske inte alls har råd med att betala den höjda skatt som vänsterpartierna vill ha. Hon kanske har inte alls har råd att betala den högre skatt som Ohly driver på för. Det blir en ofinanserad skattehöjning.