Rödgrön konfliktlösning?

Hade det varit första april skulle det betraktats som skämt men det är den 18 april som de rödgröna kommit överens om hur de ska lösa konflikten om Förbifart Stockholm. De har kommit överens om att utlysa en folkomröstning. Stockholmarna ska få välja mellan en satsning på tunnelbana och en förbifart för bilar. Förbifart Stockholm är för det första inte en Stockholmsfråga utan en fråga för alla som måste passera Stockholm. För det andra handlar det inte om att antingen bygga vägar eller bygga spår. Både och behövs i Gävleborg och i Stockholm. För det tredje ger det ett klart besked om hur vänsterpartierna vill lösa konflikter sinsemellan nämligen att inte lösa dem utan att utlysa folkomröstning. Om Ohlyckan skulle vara framme i höstens val kan vi alltså se framför oss folkomrösningar om Afghanistanfrågan, om arbetsrätten, om rovdjurspolitiken, om miljöpartiets skattehöjning på 2kr per liter bensin, om betyg i skolan och inte minst om EU.