Ungdomsarbetslösheten rekordhög!!! (2005)

Min bloggande kollega på Socialdepartementet, Mattias Lundbäck (den hälsosamme ekonomisten), har bläddrat i sin hög av DN och funnit en intressant artikel med rubriken " Arbetslösheten bland ungdomar rekordhög".  Tidningen är fem år gammal (2005) och beskriver en annan tid med en annan regering. Högkonjunktur rådde i landet med 5 000 fler arbetslösa ungdomar än idag då vi är i slutfasen av den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet. Min slutsats är att den höga svenska ungdomsarbetslösheten är ett problem idag liksom för både fem och tio år sedan.  Det som krävs är Billigare att anställa ungdomar. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga ett steg på vägen (vill vänsterpartierna ta bort) men det krävs mer som ex vis ungdomsavtal. Bättre gymnasieskola med bra yrkesförberedande utbildningar. Inte tillbaka till sossarnas gymnasieskola där alla skulle förberedas för akademiska studier. Förändring av LAS så att inte unga och invandrare konsekvent får sparken när företag ska dra ner.