Judar göre sig icke be(s)vär

Socialdemokraterna har under senaste månaden markerat tydligt mot turkar och katoliker. Nu ger man sig även på den judiska delen av valmanskåren. Veronica Palm, en av Mona Sahlins närmaste rådgivare och ordförande för Stockholms socialdemokrater skriver "Vem ska De Utvalda (judarna) bränna nästa gång" när hon för partiets räkning kommenterar den Israeliska arméns bedrövliga agerande i Medelhavet. Socialdemokraterna lägger alltså inte skulden på den Israeliska militären eller Netanyahu utan skuldebelägger kollektivt alla världens judar.  Willy Silberstein, journalist med judiskt påprå, skriver mycket klokt i SvD. Dagens Demoskop borde kanske göra att den socialdemokratiska partiledningen börjar fundera mer på sin valtaktik.