Karensdagar och egenföretagare

Jag fick i helgen en klok fråga från en företagare som betvivlade det kloka i att öka antalet karensdagar för egenföretagare från en till sju. Förslaget om att öka antalet karensdagar är en del i större paket som träder i kraft den första juli. Syftet är att öka möjligheterna för företagare att få del av sjukförsäkringen. Under ett uppbyggnadsskede på 24 månader har företagaren rätt till sjukpenning motsvarande minst avd en anställd skulle få för liknande arbete. Bra för alla som startar företag. När man beräknar sjukpenninggrundande inkomst SGI, tas begränsningsregeln bort. Tidigare har ej sjukersättning kunnat betalas mer än vad motsvarande person som varit anställd skulle kunna få. Nu baseras den helt på verksamhetens nettoinkomst. Enligt bl a LRF mycket betydelsefullt för Sveriges egenföretagare.  Inom föräldraförsäkringen blir reglerna för egenföretagare mer lika reglerna för anställda vid uttag av tillfällig föräldrapenning. Viktigt för alla egenföretagare med barn under 16. En del i förslaget är att det en grundläggande karenstid på sju dagar införs för egen företagare. Den som vill kan välja en längre karenstid om 14, 30, 60 eller 90 dagar. För anställda gäller att arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna. Först därefter får den anställde ersättning från Försäkringskassan. Med det nya förslaget kommer egenföretagare att få ersättning från Försäkringskassan efter sju dagars frånvaro men själv som egen arbetsgivare få stå för ersättningen de första sex dagarna. Ett högkostnadsskydd finns så att den som är sjuk mer än fem sjukperioder under en löpande tolvmånadersperiod har rätt till ersättning för efter att ha varit sjukfrånvarande i 21 dagar. Från och med det sjätte sjukdomstillfället och den 22 dagen finns alltså ingen karens. Egenföretagarna kompenseras för de sex ytterligare karensdagarna med en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 0,74%. Summan motsvarar vad egenföretagare i genomsnitt tagit ut sjukdagar dag 2-7. Det motsvarar 1,7 arbetsdagar per år. Den som väljer längre karenstid än 7 dagar får ytterligare sänkningar av avgiften. De som förlorar på förändringen är alltså de som är sjuka mer än 1,7 dagar per år men ej når upp till högkostnadsskyddet.