Framtidens sjukvård?

Jag skulle idag besvara en fråga från Sveriges Yngreläkares förening. Den löd: Vad tycker Du om oppositionens sjukvårdspolitik? Frågan är omöjlig att besvara eftersom oppositionen inte har någon gemensam sjukvårdspolitik. Vänsterpartiet vill förbjuda vinster i alla privata vårdföretag. Miljöpartiet vill att staten ska upprätta ett register över alla utövare av alternativ medicin. Socialdemokraterna försöker idag på DN debatt beskriva vad man tycker. S säger nej till skattesänkningar! Men smarta skattesänkningar gör att människor arbetar mer vilket ger större skatteintäkter och mer pengar till sjukvård. Här går en av de grundläggande skillnaderna mellan Allians och vänsterkartell. Vänsterkartellen tror att högre skatter ger mer pengar till landstingen som gör att man får mer sjukvård. Alliansen vet att mer pengar till välfärd får man bara genom att fler människor arbetar mer. S vill ge pengar till de landsting som erbjuder heltidstjänster till sina anställda. Det viktiga är alltså inte vad medborgarna får iform av kortare köer och bättre kvalitet utan just att de anställda får jobba heltid. Alliansen ser att när konkurrensen om sjukvårdspersonal med hög kompetens ökar kommer en naturlig del vara att erbjuda heltid och mer därtill. Mer pengar till landstingen tycker Mona och Östros. 12 miljarder utlovas. När Mona och Östros hade makten under den förra lågkonjunkturen 2002-2003 tillförde staten 5,5 miljarder till kommuner och landsting. Under motsvarande nedgång i kommuner och landstings intäkter 2009 0ch 2010 har staten tillfört 17 miljarder.  Historien stärker inte Mona och Östros trovärdighet. Om det är så viktigt att kompensera skattebortfallet, varför gjorde man inte det när man hade makten, istället för att bara kräva det i opposition. Hans Dahlgren, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, ger därutöver kloka synpunkter på S politiken. Ska bli intressant den dag Vänsterpartierna berättar hur man vill utveckla svensk sjukvård.