KD och sjukvård

Vårdgarantin har betytt mycket för svensk sjukvård. Jag som patient vet att om jag beställer tid hos min familjeläkare eller får en remiss till specialist ska jag inte vänta hur länge som helst.  Får jag inte vad jag garanterats kan jag fritt söka någon annanstans. Vårdgarantin  och kömiljarden har gjort att den planerade sjukvården långsamt går mot köfrihet. Ett annat stort problem i sjukvården är sjukhusens akutmottagningar. Alla har någon vän eller anhörig som fått vänta i timmar på att få hjälp. Det finns nog inte ett sjukhus som inte arbetar stenhårt med att förbättra akutmottagningarna.  Det finns många bra idéer. Låta ambulanssjuksköterskan besluta att en patient med uppenbar fraktur ska direkt till röntgen. Se till att de mest sjuka äldre får akutbesök av läkare istället för att med ambulans frakts till en akutmottagning där 97 åringen får ligga 5 timmar på en brits eller att låta den svårt sjuka cancerpatienten läggas in direkt på vårdavdelning istället för att vänta på akuten. Det kanske viktigaste är att öka tillgängligheten inom primärvården. Den som har en halsfluss ska inte behöva sitta på akuten utan få akut hjälp av sin vårdcentral. Tyvärr hoppar KD vännerna i fel tunna när man lanserar en akutmottagningsgaranti. Ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på akutmottagningen.  Att alla sjukhus arbetar med att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna betyder inte att politiker ska sätta upp skylten ”Här får Du garanterat hjälp inom fyra timmar”. Det riskerar att förvärra situationen på landets akutmottagningar. Om fler patienter drar slutsatsen att man kan åka till akutmottagningen för där får man hjälp inom fyra timmar kommer de svårt sjuka att få svårare att få hjälp. Det skulle inte skada om KD lät några av sina sjukvårdspolitiker sommarjobba på exempelvis akutmottagningen på Södersjukhuset. Det skulle berika partiets kompetens.