Snurrigt från vänster om äldreomsorg

I vänsterpartiernas valmanifest föreslås att RUT avdraget ska bort. Används idag av väldigt många äldre. Valfriheten för de äldre inom äldreomsorgen ska bort. Kommunen ska bestämma vilka som får erbjuda hemtjänst. Som plåster på såren föreslås att en hemtjänsttimme bara ska kosta ett hundra kronor och att det för alla över 75 år ska bli fritt att begära den hemtjänst man behöver från den kommunala hemtjänsten. När man sen vänder blad och ser vilka pengar som anslagits till reformen återfinns 200 miljoner kronor. Med tanke på att det finns 545 000 personer över 75 år som inte har hemtjänst idag och en hemtjänsttimme kostar cirka 400 kronor betyder det att var och en får mindre än en timme per år!!!!! Det måste vara ännu ett skämt från vänsterpartierna i samma serie som "anställ clowner i äldreomsorgen", "butler i tunnelbanan" och "Bodström vill inte drogtesta sig för han är blyg". Jag är övertygad om att äldre över 75 år hellre behåller RUT avdraget och får bestämma själv vem som ska komma och vad som ska göras och att de som behöver hemtjänst får behålla LOV dvs rätten att själv välja vem, när och hur.