Svensk ekonomi i topp!!

Dagens stora nyhet är att tillväxten i svensk ekonomi är enastående. Få andra EU länder har lika stark ekonomi som Sverige. För ett år sen tyckte den alltid lika positive Thomas Östros att Alliansregeringen skapat "förödda statsfinanser". Jag undrar varför inte Thomas Östros fanns med bland alla de kloka som idag kommenterade den svenska ekonomin. Skulle ha varit så intressant att höra hans kommentar....