Bättre äldreomsorg

Debattartikel som jag skrivit tillsammans med Allianskollegorna finns publicerad i Arbetarbladet.