Parboendegaranti

Ytterligare ett vallöfte som infrias. Äldre par ska själva bestämma hur de vill bo när den ene behöver särskilt boende.  Idag är det helt upp till den kommunala tjänstemannen att besluta om ett äldre par skiljas på ålderns höst. De flesta som skött sin allt sjukare make eller maka kommer säkert att välja att bo kvar i det gemensamma hemmet.  Att ha arbetat i stort sett dygnet runt med vård och omsorg tär på krafterna och platsen på äldreboendet blir en välkommen avlastning. Däremot är principen om vem som ska bestämma så viktig att den ska lagfästas.