ABIR AL-SAHLANI

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

KANDIDATPRESENTATION

Om jag bara fick välja en enda fråga som EU borde/måste lösa, så skulle det vara denna:
Frihet och säkerhet.

Mina mål med Europa:

  • EU måste bli en fredens och säkerhetens Union som tydligt vågar ta ställning. En global aktör att vända sig när det blir tufft eller när mänskliga fri- och rättigheter inskränks, inte en överstatlig superbyråkratisk institution. En union för varje medborgares frihet och där jämlikhet är en självklarhet.
  • EU måste åter ställa medborgarna i centrum, och inte systemen. Mer transparens och större ansvarsutkrävande måste på plats.
  • Frihet och säkerhet går hand i hand. Ingen kan vara fri utan att också känna sig säker och trygg. Därför måste större fokus läggas på att bekämpa all organiserad brottslighet.

För mig är EU större än en inre marknad, men för att EU ska kunna förverkliga sitt syfte för våra medborgare måste den inre marknaden fungera, det ska inte råda någon tvekan: det är i EU som det bästa företagsklimatet skapas. Det är i EU som företagen kan växa och ta större andelar av den internationella handeln. Unionspolitik ska leda till stärkt konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som vi behåller takten i den gröna omställningen.

EUs trovärdighet inför våra medborgare undergrävs när Viktor Orban hindrar EU genom sin vetorätt från att fullt ut bli en demokratiernas union och där måste vi städa i eget hus.

Om inte EU försvarar asylrätten, vem annars? Det är inte genom taggtråd och pushbacks som vi blir en humanitär stormakt. Det är inte genom murar och gränsbevakning med skarpt laddade vapen som vi motarbetar människosmugglare. Det är endast genom en gemensam europeisk migrationspolitik som vi kan förhandla döden på Medelhavet och europeiska stränder inte omvandlas till asylsökandes begravningsplatser.

 

 

Om Abir Al-Sahlani

Född: 1976, Irak

Bor: Bor i Aspudden, Stockholm med familjen, make och tre barn på 9, 8 och 4 år.

Utbildning: Mitthögskolan och Stockholms Universitet, systemvetarutbildning.

Intressen utanför politiken: Matlagning, akvarell målning, dans

Det här visste ni inte om mig: Drömmer om att en dag bli grönsaks- och fruktbonde.

Uppdrag just nu: Europaparlamentariker, ledamot i partistyrelsen, vicegruppledare i Renew Europe samt adjungerad i ALDE-byrån.

Tidigare uppdrag:
Riksdagsledamot, vicepresident i Liberal International, första viceordförande i Centerpartiet Stockholm, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige.

Övrig erfarenhet:

  • Tidigare aktiv i Rädda Barnen.
  • Startade läxläsning för elever med invandrarbakgrund.
  • Startade ett systerparti till Centerpartiet i Irak.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.