Svante linusson


sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Kandidatpresentation

Om jag bara fick välja en enda fråga som EU borde/måste lösa, så skulle det vara denna:
Artificiell intelligens.

Mina mål med Europa:

  • Ett Europa som inte blir beroende av USA utan måste stå på egna ben när det gäller AI.
  • Stoppa chat control. AI behöver regleras på ett vettigt sätt.
  • EU ska gå i bräschen i klimatfrågan och värna den liberala demokratin.

Artificiell intelligens är vår tids nästa stora utmaning. Algoritmerna finns in i vår vardag och håller på att förändra alla aspekter av våra liv - utbildning, miljö, industri, tjänster, kultur, sjukvård - allt. Potentialen är enorm och EU måste ha ett användbart regelverk och stimulera ett konkurrenskraftigt näringsliv och en digitalisering som faktiskt fungerar. Men det finns också risker som kräver politisk reglering och EU är den nivå där det måste göras. EU måste värna integriteten, den liberala demokratin och möta hotet från Kina och konkurrensen från USA.

All erfarenhet och forskning visar att samarbete bidrar till fred och ökat välstånd. Min vision är ett Europa där alla européer kan ha ett stort inflytande på sitt liv; utbildning, jobb, bostadsort, livsåskådning och äger sin egen data. Ett EU som verkar för mänskliga fri- och rättigheter inte bara i Europa utan också i resten av världen. Min vision är ett EU som har större befogenheter i vissa frågor, t.ex. miljöfrågor och AI-frågor, men där den lokala nivån också ökar i betydelse.

Om Svante Linusson

Född: 1969, Göteborg

Bor: I Stockholm och har tre barn på 17, 19 och 22 år.

Utbildning: Teknisk doktorsexamen på Kungliga tekniska högskolan, 1995.

Intressen utanför politiken: Vetenskap, fritidshuset och båten, att åka längdskidor och äta god mat.

Det här visste ni inte om mig: Dansar argentinsk tango.

Uppdrag just nu:

  • Arbetar som professor i diskret matematik på Kungliga tekniska högskolan (2006-).
  • Ledamot i Stockholms kommunfullmäktige (2022-).
  • Ledamot i Exploateringsnämnden (2022-).
  • Vice ordförande i Stockholms parkering AB (2022-).
  • Ledamot av Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Stockholm stad.

Tidigare uppdrag: Professor på Linköpings Universitet (2000-2005). Medlem av nomineringskommittén för ny rektor på Kungliga tekniska högskolan, (2021-2022). Ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för matematik (2015-2017). Ledamot i Stockholms stads Trafiknämnd och kommittén för Stockholmsforskning. Ledamot av skolkollegiet för skolan för teknikvetenskap på KTH (2022-2023).

Övrig erfarenhet: Sammankallande i Centerpartiets nationella miljönätverk.

Se Svante Linussons kandidatfilm

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.