Avskaffa förbudet mot distansundervisning

Bristen på lärare i allmänhet och på modersmålslärare i synnerhet är ett stort problem.

Att göra som regeringen och inrätta en försöksverksamhet i några enstaka ämnen och tillåta fjärrundervisning på entreprenad i modersmål och studiehandledning först hösten 2016 räcker inte. Centerpartiet har sedan länge velat tillåta fjärrundervisning på entreprenad i alla relevanta ämnen för att avhjälpa lärarbristen. För att kompetens ska kunna delas över hela landet och göras tillgänglig för fler, bör därför en försöksverksamhet för fjärrundervisning i alla relevanta ämnen omgående inrättas.

Vidare bör möjligheten till distansundervisning undersökas (distansundervisning är pedagogisk undervisning där eleven arbetar med av lärare framtagna uppgifter på egen hand). Distansundervisning innebär inte att föräldrar ska kunna undervisa sina barn hemma, utan ska vara ett komplement och användas när inga andra alternativ är möjliga. Utgångspunkten ska alltid vara att eleven ska ingå i ordinarie skolverksamhet. Det finns emellertid idag ett korrespondensgymnasium i Torsås, med riksintag, vilket har undantagits förbudet av distansundervisning.

Centerpartiet föreslår att:

  • Försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla relevanta ämnen införs omgående
  • Förbudet mot distansundervisning avskaffas för grund- och gymnasieskolan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.