Brott mot blåljuspersonal

När polis och räddningstjänst utsätts för angrepp vid utryckningar måste samhället säga ifrån. Därför vill vi skärpa straffen för brott mot blåljuspersonal och göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper blåljuspersonal eller försöker stoppa en utryckning. Vi vill samtidigt ge ambulans- och räddningstjänstpersonal samma juridiska skydd mot angrepp som polisen.

sol-has-bg sol-light-text

Brott mot blåljuspersonal

Stenkastning mot polisen. Hindrande av brandbilar som kämpar för att ta sig fram till brinnande hus och bilar. I Sverige finns det utsatta områden där de boende inte längre känner sig trygga, och där blåljuspersonal inte har möjlighet att göra sitt jobb.

Våldet innebär inte bara en otrygghet för de boende i området när de går ut om kvällarna. Det innebär även att de inte har samma möjlighet till räddning om de blir akut sjuka, om det börjar brinna, eller om de blir utsatta för något brott.

Vi tycker att det är viktigt att polisen är ute i de drabbade områdena och bygger kontakt med de boende. Liksom vi anser att förebyggande arbete för att stoppa attacker på brandkår- och ambulanspersonal är viktigt.

När polis och räddningstjänst utsätts för angrepp vid utryckningar måste samhället säga ifrån. Därför vill vi skärpa straffen för brott mot blåljuspersonal och göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper blåljuspersonal eller försöker stoppa en utryckning. Vi vill samtidigt ge ambulans- och räddningstjänstpersonal samma juridiska skydd mot angrepp som polisen.

När brandmän eller sjukvårdspersonal attackeras hindras de från att hjälpa människor i nöd. Det gör den här sortens brott extra allvarliga. Det måste också synas i konsekvenserna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.